A video of Seni Silat Gayang 5..Another Lian style of fighting arts..
http://www.youtube.com/watch?v=YbFmwu7CgwM&feature=related
_________________________
Persatuan Seni Silat LianPadukan - Ta' Melayu Hilang Di Dunia..