It is quite late for me, but: Congratulations!!!
Hard mind work you did!
_________________________
KARATE DO GA MUZUKASHII MICHI ARUKI NI DESSU, SHIKASHI YOI MONO WO YARI MASSU.