I've got more!

Xiaoyu - Chiaki Kuriyama (Gogo from kill bill)
Julia - Hilary Swank
Asuka - Lucy Liu? (question mark intended)
Feng - Bolo Yuen
Hwoarang - Philip Rhee if he isn't to old by now
Baek - Simon Rhee

that's all for now.