_________________________
Eric Miller 9th Kyu Shiroi Tora Bujikan Taka-Seigi Dojo Omaha, NE